christmaspage

 

 

 

1 JUM.  KULL FEJN DAHAL GESU' GAB IL-BARKA QADDISA TIEGHU.

 

2. JUM.      VOJT SPIRITWALI.

 

3. JUM.  QALBNA SSIB IL-MISTRIEH TAGHHA BISS F'ALLA.

 

4 JUM.  LIL ALLA NGHARFUH META NITGHALLMU FUQU MILL-KELMA TIEGHU.

 

5. JUM. L-ISKOP LI GHALIH GIE KRISTU.

 

6. JUM.  IR-RIGALI TIEGHI LIL GESDU' TARBIJA.

 

7.JUM.  GESU' HU D-DAWL LI JURIK IT-TRIQ LI TWASSEL GHAND IL-MISSIER.

 

8. JUM.  X'INHIJA L-PRIORITA' TA' KRISTU GHALIJA?

 

9. JUM. IL-PJAN TA' ALLA GHALIJA

 

10. JUM AFDA' F'ALLA

 

11. JUM. ID-DAWL IKECCI D-DALMA TA' HAJJITNA

 

12. JUM. IS-SORPRIZI F'HAJTI

 

13. JUM.  L-IMHABBA LEJN IL-PROXXMU

 

14. JUM. L-ADORAZZJONI TAGHNA LIL ALLA

 

15. JUM. L-GHAZLA TAGHNA QUDDIEM ALLA.

 

16.JUM. IL-FIDI

 

17. JUM. INSEJJAH L-ISEM TA' GESU'

 

18. JUM. ALLA JINSAB HDEJN U JARANA.

 

19. JUM. IRRID NAGHMEL IR-RIEDA TIEGHEK MULEJ

 

20. JUM. IL-KELMA T'ALLA HIJA MEZZ TA' PACI

 

21.JUM. IS-SENS TAL-QADI JEW SERVIZZ LIL OHRAJN

 

22. JUM. IL-VERA PACI.

 

23. JUM. JIEN FID-DMIR LI NGHIN BIEX TINXTERED IS-SALTNA TA' KRISTU.

 

24. JUM. INFAHHAR LIL ALLA

 

25 JUM. PARIR QUDDIEM ID-DIFFIKULTA'

 

26. JUM.  GESU' KRISTU NAZZARENU

 

27. JUM. TALB GHAL QABEL IL-FESTA TAL-MILIED

 

28.JUM. LEJLIET IL-MILIED

 

 

 

 

 

 

Make a free website with Yola