christmaspage

  

L-EWWEL GIMGHA

 IL-HADD NOV 30

sejjer immur mar-re tieghi

IT-TNEJN DIC 1

il-mahfra

IT-TLIETA DEC 2

ic-caghqa misterjuza

L-ERBGHA DEC 3

iccedi qatt

IL-HAMIS DIC 4

it-twieqi ta' l-isptar

IL-GIMGHA DIC 5

xi haga aghar mill-bombi

IS-SIBT DIC 6

it-teacher specjali

IT-TIENI GIMGHA

IL-HADD DIC 7

l-aqwa missier

IT-TNEJN DIC 8

ir-rikba li qatt ma ninsa

IT-TLIETA DIC 9

iz-zewgt ilpup

L-ERBGHA DIC 10

izra' biss it-tajjeb

IL-HAMIS DIC 11

l-ezami tal-kuxjenza

IL-GIMGHA DIC 12

tiggudikax il-ktieb mill-qoxra tieghu

IS-SIBT DIC 13

it-tama tieghi fil-mulej

 T-TIELET GIMGHA

IL-HADD DIC 14

meta ccedi tirbah u zzomm il-paci

IT-TNEJN DIC 15

ir-re mizzewweg erba nisa

IT-TLIETA DIC 16

il-veru ferh

L-ERBGHA DIC 17

il-kelma tqanqal, imma l-ezempju jkaxkar

IL-HAMIS DIC 18

ir-rispett lejn il-genituri

IL-GIMGHA DIC 19

il-mastrudaxxa

IS-SIBT DIC 20

l-iskorpjun

IR-RABA GIMGHA

IL-HADD DIC 21

biex tghix hajja ahjar

IT-TNEJN  DIC 22

skop fil-hajja

IT-TLIETA DIC 23

gesu' qed jistennini

L-ERBGHA DIC 24

il-quddiesa tat-tfajjel misterjuz 

IL-HAMIS

JUM IL-MILED 

Make a free website with Yola