christmaspage

 

 

ADESTE FIDELIS

Il-Kliem ta' l-innu Adeste Fidelis jew O Come o Ye Faithful (Ningbru Nsara) kien originarjament miktub bil-Latin u huwa attribwit lil Ingliz, John Wade. Il-muzika tieghu hija xoghol tal-kompatriott tieghu, John Reading fis-sena 1700. Fis-sena 1841, ir-Rev Fredrick Oakley jinghad li hadem biex qaleb ghal Ingliz dan l-innu halli l-versi tieghu jissostitwixxu dawk bil-Latin ta' l-Adeste Fidelis.

 

 

ADESTE FIDELIS

Come All Ye Faithful
Joyful and triumphant,
O come ye, O come ye to Bethlehem.
Come and behold Him,
Born the King of Angels;
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.

O Sing, choirs of angels,
Sing in exultation,
Sing all that hear in heaven God's holy word.
Give to our Father glory in the Highest;
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.

All Hail! Lord, we greet Thee,
Born this happy morning,
O Jesus! for evermore be Thy name adored.
Word of the Father, now in flesh appearing;
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.

 

  Ninġabru Nsara
(O come all ye faithful)
(Ejjew o Nsara)

Ninġabru Nsara, bl-akbar ferħ u ħeġġa
Ħa mmorru, immorru sa Betlehem
Hemm iben Alla, f'għar naraw imwieled

Rit:
Ninxteħtu fl-art bil-qima x3
Nadurawh.

Lil Alla minn Alla dawl mid-dawl ta' dejjem
Ġiebet ix-xbejba ta' Nażaret
Dak tassew Alla, sid tal-art u s-sema Rit:

Għas-sejħa tal-anġli, Ir-rgħajja dlonk telqu
Ħa jżuru l-maxtura, fejn twieled Ġesù
U bl-akbar ħeġġa, immorru magħhom Rit:

Ir-rgħajja ferħana lejn l-għar marru jiġru
Jgħannu u jġorru r-rigali
Magħhom ningħaqdu noffru l-qlub tagħna Rit:

IKKLIKJA FUQ MP PLAYER BIEX TISMA' IL-CAROL 

 

Make a free website with Yola