christmaspage

 

CHORUS ALLELUIA

 

 L-isem propju ta' Handel kien George Frideric u twieled ta' il-Germanja. Missieru kien joghbod il-muzika u ghall-ibnu kellu pjanijiet ohra. Xtaqu jsir avukat. Imma t-tifel kellu gibda ghall-muzika u qabad dik it-triq.

L-Allelulia hija parti biss minn opra maghrufa bhala "The Messiah", (Il-Messija) li huwa lesta fi zmien 24 jum. Inghalaq wahdu f'kamra u beda jikkomponi. Jistqarr hu stess li kien jitlob il Alla biex jghinu jikteb l-opra tieghu. Meta daqqha fil-pubbliku fis-sena 1759 Handel wiegeb ghal applaws li qala' mill-platea b'dawn il-kelmiet: "Mhux minni gej dan, izda mis-sema"

alleluia.mp3

 

Make a free website with Yola