christmaspage

 

 

TWELVE DAYS OF CHRISTMAS

 

Meta dan l-innu nkiteb il-kattolici gewwa l-Ingilterra bejn is-snin 1558 u 1829 kineu projbiti li jistqarru l-fidi taghhom kemm fil-privat kif ukoll fil-pubbliku. Sar biex ikun ezercizzju kateketiku b'mod repetitiv tal-punti principali tal-fidi nisranija. "The true love" tirreferi ghal Alla u l-kelma "me" tirreferi ghal dawk il-grazzji u doni li jircievi l-bniedem imghammed. Il-kliem "partridge in a tree" hija referenza ghal Kristu.
Tifsiriet ohra huma dawn:

2 Turtle Doves = It-testment il-gdid u dak qadim
3 French Hens = Fidi Tama u Imhabba u l-Virtujiet Teologali
4 Calling Birds = l-erba' evangelji
5 Golden Rings = L-ewwel hames kotba tat-testment il-qadim li jirrakontaw il-waqa' tal-bniedem mill-grazzja t'Alla,
6 Geese A-laying = sitt ijiem tal-holqien
7 Swans A-swimming = is-seba doni ta' l-Ispirtu Santu u s-seba sagramenti
8 Maids A-milking = it-tmien beatudnijiet
9 Ladies Dancing = is-seba doni ta' l-Ispirtu Santu
10 Lords A-leaping = l-ghaxar kmandamenti
11 Pipers Piping = il-hdax appostlu fidili
the twelve drummers=it-tnax artikli tal-fidi kif jinsabu fil-kredu ta' l-appostli

IKKLIKJA FUQ L-MP PLAYER BIEX TISMA' L-CAROL 

 

TWELVE DAYS OF CHRISTMAS

 

 On the first day of Christmas my true love gave to me
A partridge in a pear tree
On the second day of Christmas my true love gave to me
Two turtle doves
And a partridge in a pear tree
On the third day of Christmas my true love gave to me
Three french hens
Two turtle doves
And a partridge in a pear tree
On the fourth day of Christmas my true love gave to me
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves
And a partridge in a pear tree
On the fifth day of Christmas my true love gave to me
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves and a partridge in a pear tree
On the sixth day of Christmas my true love gave to me
Six geese a laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves
And a partridge in a pear tree
On the seventh day of Christmas my true love gave to me
Seven swans a swimming
Six geese a laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves
And a partridge in a pear tree
On the eighth day of Christmas my true love gave to me
Eight maids a milking
Seven swans a swimming
Six geese a laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves
And a partridge in a pear tree
On the ninth day of Christmas my true love gave to me
Nine ladies dancing
Eight maids a milking
Seven swans a swimming
Six geese a laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves
And a partridge in a pear tree
On the tenth day of Christmas my true love gave to me
Ten lords a leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a milking
Seven swans a swimming
Six geese a laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves
And a partridge in a pear tree
On the eleventh day of Christmas my true love gave to me
Eleven pipers piping
Ten lords a leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a milking
Seven swans a swimming
Six geese a laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves
And a partridge in a pear tree
On the twelfth day of Christmas my true love gave to me
Twelve drummers drumming
Eleven pipers piping
Ten lords a leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a milking
Seven swans a swimming
Six geese a laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves
And a partridge in a pear tree
Make a free website with Yola