christmaspage

 

Il-kelma NOEL ghandha bosta tifsiriet, jiddependi mill-liema lingwa tahres lejha. Jekk mill-Franciz tista tfisser, ghajta ta' ferh, ghat-twelid tal-Messija, jekk mill-Latin, tfisser it-twelid ta' Kristu Gesu' jew l-ahbar li wasslu l-angli lir-rghajja li twelidilhom il-Messija. Jekk mill-Ingl

iz tista' tfisser ukoll li issa kollox sew " Now all is well" li maz-zmiem tghawget u saret "Now well" biex mahtufa tinqara Nowell u tinstama' Noel. Il-poeta li kkompona dan l-innu ddecida li jwassal messagg lis-semmiegh tieghu li issa kollox sew ghax il-Messija qieghed fostna. Huwa innu li baqa' popolari bhal ma kien 300 sena ilu. Huwa innu tal-Milied semplici li wara li wasal ghandna minn fomm ghal iehor inkiteb fis-sura li hu, u stampat fil-kollezzjoni ta' l-innijiet tal-Milied fis-sena 1830.

 The First Noel, the Angels did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay
In fields where they lay keeping their sheep
On a cold winter's night that was so deep.
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel!

They looked up and saw a star
Shining in the East beyond them far
And to the earth it gave great light
And so it continued both day and night.
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel!

And by the light of that same star
Three Wise men came from country far
To seek for a King was their intent
And to follow the star wherever it went.
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel!

 This star drew nigh to the northwest
O'er Bethlehem it took its rest
And there it did both Pause and stay
Right o'er the place where Jesus lay.
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel!
Then entered in those Wise men three
Full reverently upon their knee
And offered there in His presence
Their gold and myrrh and frankincense.
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel!

Then let us all with one accord
Sing praises to our heavenly Lord
That hath made Heaven and earth of nought
And with his blood mankind has bought.
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel!

Make a free website with Yola