christmaspage

 

Il-kanzunetta tal-Milied "Jingle Bells" rebhet qalb in-nies tad-dinja kollha. Ma hemmx post fejn ma tindaqqx jew ma titkantax. Maghrufa bhala kanzunetta internazzjonali u l-kliem taghha inqaleb f'hafna lingwi.

 Inkiteb fis-sena 1850 qabel il-gwerrer, meta l-hajja kienet semplici u kulhadd kien kuntent bli ghandu. Kitibha James Pierpont f'Medford gewwa Massachusetts biex isservi ta' innu ghat-tlielaq tas-slitti li kienu popolari hafna bhala rikreazzjoni.

 F'Dicembru tas-sena 1875 huh James talbu jekk jafx b'xi kanzunetta tax-xitwa li t-tfal setghu jkantaw waqt laqgha socjali tal-knisja. James mar fil-kantina, fetah il-bagalja u tah l-uniku kopja li kien fadallu. It-tfal mill-ewwel qabdu il-kanzunetta u fi ftit zmien kienet carol fuq fomm kulhadd ghaliex il-kanzunetta fiha nfissha kienet wahda ferrihija.

Ghalkemm ma hiex strettament innu tal-Milied in-nies tkantha ghax hija kanzunetta li tnissel il-ferh kemm f'min jismaghha kif ukoll f'min ikantha.

IKKLIKJA FUQ L-MP PALYER JEKK TRID TISMA' IL-CAROL 

 

 

JINGLE BELLS.


1. Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bob tails ring
Making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight

2. Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

3. A day or two ago
I thought I'd take a ride
And soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side
The horse was lean and lank
Misfortune seemed his lot
We got into a drifted bank
And then we got upsot


 

4. Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh yeah

5. Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh


Make a free website with Yola