christmaspage

 

 IL-GALLARIJA FEJN IL-KARTOLINI U SANTI ANTIKI FUQ GESU' BAMBIN JERGGHU JIEHDU L-HAJJA.

 GESU' BAMBIN FONTI TA' L-ILMA TAL-HAJJA

GESU' BAMBIN PRUGUNIER GHAL IMHABBITNA 

 GESU' BAMBIN JITMA LI HAMIEN.  HU WKOLL JAGHTINA LIL GISMU BHALA IKEL GHAR-RUH TAGHNA

 KRISTU GESU' MA' L-ANGLI MUSICISTI

 GESU' BAMBIN. KEWBA LI TFERREX ID-DAWL

 GESU' HOBZ TAS-SEMA HAJ

 IL-BAMBIN GESU'  HUWA T-TUMIER TAD-DGHAJSA TA' HAJJITNA.
INHALLU F'IDEJH BIEX IWASSALNA FIL-PORT TAS-SALVAZZJONI.

 B'IDEJH MIFTUHA GESU' BAMBIN JESTEDINNA NERSQU LEJH GHALIEX BISS MINNU NISTENNEW IL-PACI VERA.

 GESU' BAMBIN JOSPITA T-TJUR TA' L-AJRU. JOSPITA LILNA WKOLL, AHNA LI AHNA AQWA MIT-TJUR.

 IL-BAMBIN GESU' JITMA'  LILL-HAMIEM.  TIXBIEHA PRECIZA  TAL-BAMBIN GESU' LI JIEHU KURA TAGHNA U JAGHTINA L-IKEL SPIRITWALI BIEX AHNA NGHIXU.

 GESU' BAMBIN FIDI, TAMA U IMHABBA

 IL-BAMBIN GESU' BHALA GARDINAR LI XOGHLU HU LI JIEHU HSIEB IL-PJANTI, JISBOR BIEX JOKTOR IL-FROTT.  HEKK UKOLL IL-BAMBIN GESU' GIE FID-DINJA BIEX JQACCAT DAK LI HU HAZIN BIEX AHNA JKOLLNA FROTT U FROTT BIL-BOST.

 

Make a free website with Yola