christmaspage

 

 

 

 

 KEMM IL-KELMA GHANDEK HILA TOHROG MINN DAN IL-MESSAGG?

 

 

IL-KLIEM  IRIDU JKUNU BL-ISTESS LINGWA U KEMM KLIEM FIS-SINGULAR U PLURAL KIF UKOLL KLIEM BL-INQAS ITTRI JIGIFIERI BI TNEJN HUWA PERMESS.

TAJJEB LI TKUN TAF LI DIN IL-LOGHBA TRID HAFNA HSIEB, U ZMIEN FIT-TUL. GHALHEKK IPPREPARA RUHEK BIEX TKUN PACENZJUZ.

Bex tqis il-hila tieghek ikklikja fuq il-kelma rizultat.

 

 

Make a free website with Yola