christmaspage

 

 

 

 

 

IL-PRESEPJU


Tfal ckejknin

Kemm intom helwin

Migburin

Madwar il-Bambin.

 

Xi hlewwa

Hemm gewwa;

Fir-rokna dawlija ta' l-ghar

Hemm l-Anglu qed jaghti l-ahbar;

Gewwa l-maxtura c-ckejkna tarbija

Bejn Guzeppi u x-xbejba Lhudija'

Il-baqra u l-hmara

Qeghdin bl-akbar hrara

Isahhnu l-Bambin:--

X'inhuma helwin!

 

Ir-Raghajja reqdin, jew mexjin;

U l-Magi fuq l-igmla gejjin

Mill-Kewkba mmexxija

Li tikser id-dija

Id-dalma u s-skiet

Tal-lejl tal-Milied.

Oh x'benna

Tal-genna!

 

Sabiha

Il-ghanja ferrieha

Ta' l-Angli henjin

Ifahhru lil Alla Hanin,

U s-sliem jixtiequ ‘l-bnedmin

Li huma tajbin.

Xi gmiel ta' dehriet

Fil-Lejl tal-Milied!

 

Ic-ckejkna migbura

Quddiem il-maxtura

Bic-ckejken Bambin

X'inhuma helwin!

 

 

Make a free website with Yola