christmaspage

 

 David, rghaj zaghzugh ma riedx ihalli l-merhla wahedha, ghax dak kien amar stress li tah Sidu Abraham biex haddmu mieghu bhala rghaj u hekk seta' jkun ta' ghajnuna ghall-familja tieghu. Shabu marru, izda hu baqa' hemm qalbu sewda.....imma xorta iltaqa'mat-tarbija Gesu'.  Kif?


Make a free website with Yola