christmaspage

 

AHJAR TAGHTI MILLI TIRCIEVI

 

 L-ISTORJA FIL-QOSOR.

 

 JOHNATAN DEJJEM KIEN JAMMIRA L-KAROZZA TA' L-AVUKAT THOMAS.

 TGHID DIN IL-HAGA KIENET IDDEJJAQ LIL THOMAS?

THOMAS RIED IKUN JAF GHALIEX DAN L-INTERESS KOLLU TAZ-ZAGHZUGH.

 X'GHAMEL?

Make a free website with Yola