christmaspage

 

 IL-PRESEPJU TA' LURETU


L-ISTORJA FIL-QOSOR


LURETU KIEN BNIEDEM QALBU F'IDEJH, JGHIN LILL-KAPPILLAN, L-AKTAR FIL-FESTA TAR-RAHAL, HABIB TA' KULHADD, U FUQ KOLLOX MA JPATTIHA LIL HADD.  FIL-JIEM TAL-MILIED JIKKOMPETI BI PRESEPJU LI GHAMEL APPOSTA U REBAH IT-TIENI PREMJU MILL-KUNSILL LOKALI. BILLI MA KIENX BNIEDEM LI JAHSEB GHALIH BISS, IL-PREMJU TA' 70 EWRO TAH DONAZZJONI. lIL MINN MESSET DIN ID-DONAZZJONI.

Make a free website with Yola