christmaspage

 

 DAQQA TA' STALLETT

 

George u Marija flimkien ma' binthom Stefania kienu familja maqghuda u migbura.

Imma x'sehh biex xi hadd minnhom qala' daqqa ta' stallett?

Make a free website with Yola