christmaspage

 

 FERHA BLA TEMMA GHAL ZMIEN IL-MILIED

 

L-ISTORJA FIL-QOSOR

 

Pinu kien ihobb jilghab il-karti. Waqt li kien sejjer id-dar laghab kwatern.

Minhabba fih laghab daqqa lil martu.....ghaliex?

Kompli aqra kif spicca

Make a free website with Yola