christmaspage

 

 Toby jsib ruhu quddiem l-imghallem ta' Nazaret jisimghu jghallem bit-tixbieha tar-Rghaj it-Tajjeb.

Hsibijietu jmorru lura meta Toby kien ghadu zghir u issa li kiber qed jistaqsi lilu nnifsu jekk dan l-imghallem hux dak l-istess wiehed li hu mar jara gewwa l-ghar ta' Betlehem?


Make a free website with Yola