christmaspage

 

IL-MILIED FUQ IL-MUNTANJA

 

Il-kommunita' li kienet tghix fuq il-muntanja dejjem iccelebrat Milied semplici

izda xejn inqas minn tan-nies tar-rahal ta' taht il-muntanja.

 

X'kien organizza Don Alfonso biex in-nies ferhu aktar mis-soltu?

 

 

Make a free website with Yola