christmaspage

 

 IL-MILIED FUQ IR-RIG

Guliermu xtaq hafna jisma' lit-tifel tieghu jaghmel il-priedka tal-Milied.  Imma dak in-nhar kien xoghol fuq ir-rig taz-zejt fil-Libja. Pero' xorta semghu u aktar minn hekk. Mela x'ghamel jew ahjar kif graw l-affarijiet?

Make a free website with Yola