christmaspage

 

 IL-MISTIEDEN

 

Ruth tircievi ittra fejn fiha issib li xi hadd stieden ruhu b'idejh biex jigi fid-dar taghha.

Madankollu hija accettatu.

X'ried u ghalfejn ried jiltaqa' ma' Ruth?

Make a free website with Yola