christmaspage

 

 IZ-ZIFNA TA' ORRIFIKUS


L-ISTORJA FIL-QOSOR


GUZEPPI, MARIJA, U GESU' JILTAQGHU MAL-HALLIEL LEGGENDARJU TAD-DEZERT, ORRIFIKUS LI KIEN IBEZZA' LILL-VJAGGATURI KOLLHA. IMMA MARIJA MA BEZGHITX MINNU .

BIL-KALMA U D-DETERMINAZZJONI TAGHHA KIENET HIJA LI BEZZGHET LIL ORRIFIKUS. KIF? U X'GHAMLET?

IL-BIDLA LI SEHHET F'ORRIFIKUS KIENET WAHDA GHAT-TAJJEB JEW GHAL HAZIN?

Make a free website with Yola