christmaspage

 

L-EMIGRANT


L-ISTORJA FIL-QOSOR

Il-familja Valli emigrat minn Bari ghall-Germanja u garret maghha id-devozzjoni lejn San Nikola. Kif ghenha dan il-qaddis fil-mument meta l-familja Valli habbtet wiccha ma' sfortuna.


Make a free website with Yola