christmaspage

 

 

OLANDA

 

 

Figura predominati fi z-zmien il-Milied huwa bla dubju Father Christmas jew kif inhu maghruf fost l-Olandizi Sinterklaas. Sinterklaas huwa figura bbazata fuq il-veru San Nikola. Il- 5 ta’ Dicembru huwa

jum importanti ghaliex dan huwa l-jum maghruf bhala Sinterklaasavond jew lejliet San Nikola u fih jitqassmu r-rigali.

 

Matul dawn l-ahhar snin Sinterklass qed jaghmel id-dehra tieghu fil-pjazzez ta’ bosta bliet. Huwa jidher liebes l-ilbies tradizzjonali ta’ isqof u anke jxidd fuq rasu l-mitra, matell ahmar, xaghru u ilhitu huma bojod. Jakkumpanjah ghandu lil Pietru l-Iswed liebes ilbies tradizzjonali spanjol. Hafna drabi jaslu fl-ibliet permezz tal-vapur u jkunu milqugha b’celebrazzjonijiet ferrieha.

Kull pjazza centrali jkollha sigra tal-Milied mixghula b’hafna bozzox kuluriti.

 

L-ikel tradizzjonali tal-Milied ghal Olandizi huwa laham mixwi servut b’varjeta’ ta’ haxix, kuntrarju ghad-dundjan imsajjar. Kejks tal-ginger huma popolari hafna u xarba favorita ghal dawn il-jiem hija l-Advocaat.

 

SINTERKLAAS U Pietru l-Iswed

 

Make a free website with Yola