christmaspage

INGILTERRA

 

 Fl-Ingilterra l-ewwel sinjali tal-Milied jahbtu f'Hadd qabel jibda' l-Avvent, jghidulu "Stir Sunday " ghaliex f'dan il-jum hija tradizzjoni taghhom li jippreparaw u jahdmu l-pudina tal-Milied.

Jitfghulha tlettax-il ingredjient li huma s-simbolu ta' Kristu u t-tnax-l appostlu u kull membru kien jaghti tahwida f'direzzjoni ta' kif idur l-arlogg filwaqt li f'qalbu jaghmel xewqa mohbija. Mat-tahwida jitfghulha wkoll munita jew aktar tal-fidda skond id-daqs tal-pudina biex meta tinqata' bicciet f'jum il-Milied wara l-ikla l-kbira min isib din il-munita johodha bhala sinjal ta' risq.

L-ikla tradizzjonali tal-Milied ghal-Inglizi huwa d-dundjan mixwi imhawwar bil-hxejjex u patata. Wara tittiekel il-pudina imxarrba bil-"butter brandy". Hafna drabi dan ix-xorb jinghata in-nar biex il-pudina tidher taqbad.

Il-"Carols" tal-Milied jew kif insibuhom ahna huma ghall-qalb hafna taghhom. Jingabru fi gruppi u jmorru jkantu dawn l-ghanjiet quddiem il-bibien biex jigbru flus ghall-karita'. Iz-zmien tradizzjonali li jaghmlu dan hu bejn 1l-21 ta' Dicembru u l-25 ta' Dicembru filghodu. Isir ukoll servizz ta' kant fil-knejjes qabel tibda ic-celebrazzjoni tal-bil-lejl.

 

Make a free website with Yola