christmaspage

WIRJA TA' BAMBINI TAL-MILIED FI SPANJA.

UHUD MINN DAWN IX-XBIHAT HUMA ESPOSTI FIL-KNEJJES KATTOLICI SPANJOLI GHALL-QIMA TAL-FIDILI.
OHRAJN WIEHED ISIBHOM  F'MUZEWIJIET JEW FIL-KOLLEZZJONIJIET PRIVATI.
BAMBINI TAL-MILIED 2018

Make a free website with Yola