christmaspage

 Kif tahdem:
Meta tahseb li sibt il-kelma qieghed il-cursor fuq l-ewwel ittra (din tiehu l-kulur isfar) u ikklikja;  ibqa' niezel jew tiela' mal-kelma sakemm tasal fl-ahhar ittra (din ukoll tiehu kulur isfar). Ikklikja u dik il-kelma tinqata' mill-lista.


Make a free website with Yola