christmaspage

SENSIELA TA' ARTIKOLETTI FUQ HWEJJEG LI GHANDHOM X'JAQSMU MAL-MILIED 

 

L-GHAXAR TOROQ TAL-MILIED

 

 Jekk inti thossok indejjaq, ferrah il-qalbek,
Il-Milied hu hena.

Jekk ghandek l-ghedewwa, ghamel paci maghhom,
Il-Milied hu paci.

Jekk ghandek il-hbieb, mur sibhom,
Il-Milied hu laqghat.

Jekk tilmah xi fqar madwarek, ghenhom,
Il-Milied hu karita'.

Jekk inti supperv, umilja ruhek,
Il-Milied hu umilta'.

Jekk sraqt, rodd lura dak li mhux tieghek,
Il-Milied hu gustizzja.

Jekk inti fid-dnub, ikkonverti,
Il-Milied hu grazzja.

Jekk ghandek xi dubbji, sahhah il-fidi tieghek,
Il-Milied hu dawl.

Jekk qed tghix fl-izball, ikkoregi ruhek
Il-Milied hu verita'.

Jekk ghadek mghaddab jew tghobod lil ghajrek, ahfirlu
Il-Milied hu imhabba

Make a free website with Yola