christmaspage

 

 

SENSIELA TA' ARTIKOLETTI FUQ HWEJJEG LI GHANDHOM X'JAQSMU MAL-MILIED 

 

L-Aktar 10 Records Miksura tal-Milied.


L-aktar carol jew song tal-Milied li nbieghet kienet dik ta’ Band Aid “ Do they know it’s Christmas” miktub a minn Sir Bob Geldof. Il-biegh taghha lahaq mal- 50 miljun kopja u ghadha l-aktar song tal-Milied favorita tal-lum.

L-akbar rigal tal-Milied kien l-Istatwa tal-Liberta' li l-Francizi taw lil Istati Uniti fis-sena 1886. Hija gholja 151 piedu pulzier u tizen 225 tunellata.

Kartolina tal-Milied imprezzabbli kienet mibjugha gewwa rkant f’Devizes, Wiltshire fl-Ingilterra fis-sena 2001 ghall-prezz ta’ 20,000 sterlina. Originarjament kien Sir Henry Cole minn Bath li baghatha lil nanntu fis-sena 1843.

L-akbar anglu tal-Milied li jintuza bhala ornament huwa ‘l fuq min 18 il-pied gholi u aktar minn 8 piedi wiesa lejn in-naha t’isfel. Huwa maghmul minn 2946 fliexken tal-birra. Dan l-anglu kien esebit gewwa Reyes Avenue, Nuevo Leon fil-Messiku fis-sena 2000.

L-Akbar Christmas Cracker kien dak li ngibed fix-shopping Mall ta’ l-Awstralja, fis-sena 1998, Dicembru 16. U dak hoss!!!!!!!!!!

L-akbar sigra tal-Milied bi 3000 lampa kienet dik ta’ l-Ewkaliptus, 262 pied gholja gewwa t-Tasmania fis-sena 1999. Imma il-Guiness Book of Records ma accettathiex ghaliex is-sigra kient ta’ l-Erwkaliptus u mhux mill-familja ta’ l-arznu (pine tree) .

Bronner huwa l-akbar supermarket li fih jinbieghu oggetti tal-Milied. Jiftahar li ghandu esposti ghall-bejgh ‘l fuq min 50,000 rigal u huwa kbir aktar minn grownd tal-futboll ghal hames darbiet u nofs.

 519 il-kantant kisru r-rekord tal-kant tal-Milied meta sfidaw il-kesha gewwa New York biex jaghmlu carol- singing. Il-rekord ta’ qabel kien f’idejn kor ta’ 517 kantant li fuq it-tarag ta’ l-Uficcju tal-Posta ta’ Mahattan gewwa Madison Square Garden taw l-wirja taghhom ta’ kant.

 L-akbar ktieb li jinbiegh madwar id-dinja huwa l-Bibbja li fost hwejjeg ohra tirrakonta t-twelid ta’ Gesu’

Make a free website with Yola